14/03/2014 – Jummah Bayan, Masjid Quba

14-03-2014 – Controlling your tongue & Heart of a Believer / Apni zuban ko kabu main rakhna aur Mu’min ka Dil

download


Leave a Reply