Surah A’raaf – Part 10 (30/06/14)

Surah A’raaf Part 10 (30-06-2014) – Eating moderately with Adaab & Duas, Indecent behaviour / Khaana khana adaab aur duas kai sath, Fahash kaam

download


Leave a Reply