Dua to keep your Nafs under control

Wazeefa: Nafs ko kabu main rakhnai ka Aml

31st Mar
Dua to keep your Nafs under control

Protection from the Evils of Jinns

Wazeefa: Khabees jinnat sai hifazat ka Aml

05th Jan

Protection from Magic, Evil stunts etc.

Wazeefa: Sehar, Jadu, Kartab wagaira sai hifazat ki Dua

04th Jan

Protection from all types of Harm and Evil

Wazeefa: Har Takleef aur Shar sai hifazat ka Aml

23rd Dec

Protection of Iman

Wazeefa: Iman ki hifazat ki Dua

22nd Dec